Прививки приказ 551

О внесении изменений в Календарь профилактических прививок в Украине

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 червня 2018 р. за N 659/32111

Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні

Відповідно до статей 1 , 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» , пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 , з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,

1. Внести зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року N 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року N 551 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за N 1237/26014, що додаються.

2. Управлінню громадського здоров’я (Руденко І. С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О. А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
18 травня 2018 року N 947

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 червня 2018 р. за N 659/32111

Зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні

Главу 1 розділу II викласти у такій редакції:

«1. Щеплення за віком

Дифтерії, кашлюка, правця 3

Гемофільної інфекції 5

Дифтерії, кашлюка, правця 3

Гемофільної інфекції 5

Дифтерії, кашлюка, правця 3

Гемофільної інфекції 5

Кору, краснухи, паротиту 6

Дифтерії, кашлюка, правця 3

Дифтерії, правця 3

Кору, краснухи, паротиту 6

Дифтерії, правця 3

Дифтерії, правця 3 (надалі — кожні 10 років)

____________
1 Щепленню для профілактики туберкульозу підлягають усі новонароджені діти, що не мають до цього протипоказань. Вакцинація проводиться на третю — п’яту добу життя дитини (не раніше сорок восьмої години після народження) вакциною для профілактики туберкульозу (далі — БЦЖ). Недоношених дітей щеплять після досягнення дитиною маси тіла і 2500 г.

Щеплення для профілактики туберкульозу не проводять в один день з іншими щепленнями. Діти, які не були щеплені в пологовому стаціонарі, підлягають обов’язковій вакцинації в закладах охорони здоров’я.

Дітям, яким не виповнилося два місяці, щеплення проти туберкульозу проводяться без попередньої проби Манту. Після двомісячного віку перед виконанням щеплення дитині слід провести пробу Манту. Щеплення проводиться при негативному результаті проби.

Діти, щеплені БЦЖ, у яких не сформувався рубчик, проте є достовірне підтвердження проведення щеплення, не підлягають повторній вакцинації.

2 Вакцинації для профілактики гепатиту B підлягають усі новонароджені. Для вакцинації дітей використовується вакцина за схемою: 0 (перша доба) — 2 — 6 місяців життя дитини.

Якщо мати новонародженого HBsAg «-» (негативна), що документально підтверджено, вакцинацію дитини можна розпочати протягом перших місяців життя або одночасно зі щепленням проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту. У разі поєднання імунізації зі щепленням проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту рекомендуються схеми: 2 — 4 — 6 — 18 місяців життя або 2 — 4 — 9 місяців життя.

Новонародженим з масою тіла 3 Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка проводяться за віком: у 2 місяці (перше щеплення), у 4 місяці (друге щеплення), у 6 місяців (третє щеплення) та у 18 місяців (четверте щеплення).

Для вакцинації дітей проти кашлюка на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (далі — АаКДП), так і з цільноклітинним (далі — АКДП) кашлюковим компонентом.

Перенесений кашлюк в анамнезі не є протипоказанням до вакцинації проти цієї хвороби.

Щеплення проти кашлюка проводиться дітям до 6 років 11 місяців 29 днів.

Ревакцинацію проти дифтерії та правця у 6 років проводять анатоксином дифтерійно-правцевим (далі — АДП), наступну у 16 років — анатоксином дифтерійно-правцевим зі зменшеним вмістом антигену (далі — АДП-М).

Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та епідпоказаннями, які раніше були щеплені, проводять АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М.

Особливості вакцинації дітей проти кашлюка, дифтерії та правця, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.

Екстрена профілактика правця не впливає на проведення планової імунізації.

4 Вакцинація дітей для профілактики поліомієліту проводиться за віком 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років.

Інактивована вакцина для профілактики поліомієліту (далі — ІПВ) застосовується для перших двох щеплень, а у разі протипоказань до введення оральної поліомієлітної вакцини (далі — ОПВ) — для всіх наступних щеплень за цим Календарем.

Вакцина ОПВ застосовується для третього — шостого щеплень (щеплення за віком — 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років) за відсутності протипоказань до ОПВ.

Вакцина ІПВ може бути застосована для третього — шостого щеплень як окремо, так і в складі комбінованих вакцин.

Дітям, які перебувають у сімейному оточенні, дитячих закладах закритого типу з ВІЛ-інфікованими або з особами, яким протипоказано введення ОПВ, щеплення проводиться виключно ІПВ-вакциною.

Особливості вакцинації дітей проти поліомієліту, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.

5 Вакцинація дітей для профілактики інфекції, спричиненої паличкою Haemophilus influenzae типу b (далі — Hib-інфекція), може проводитись моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять Hib-компонент. Щеплення для профілактики Hib-інфекції слід проводити за схемою 2 — 4 — 12 місяців.

Вакцинація проводиться дітям до 4 років 11 місяців 29 днів. У старшому віці вакцинація проти Hib-інфекції проводиться лише особам з групи ризику відповідно до глави 4 цього розділу.

Особливості вакцинації для профілактики Hib-інфекції у дітей, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.

6 Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у віці 12 місяців. Друге щеплення — у віці 6 років.

Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказанням до щеплення.

Особливості вакцинації дітей проти зазначених інфекцій з порушенням цього Календаря наведено в главі 2 цього розділу. Особливості вакцинації осіб, старших 18 років, що не отримали щеплення за віком, наведено в розділах III та IV цього Календаря. «.

В. о. начальника Управління
громадського здоров’я

Приказ Министерства сельского хозяйства от 13 декабря 2016 г. № 551 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации»

В соответствии со статьей 2.4 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29; № 30, ст. 3805; 2009, № 1, ст. 17, с т. 21; 2010, № 50, ст. 6614; 2011, № 1, ст. 6; № 30, ст. 4590; 2015, № 29, ст. 4339, ст. 4359, ст. 4369; 2016, № 27, ст. 4160) и подпунктом 5.2.9 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 1, ст. 150; № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 9, ст. 1119, ст. 1121; № 27, ст. 3364; № 33, ст. 4088; 2010, № 4, ст. 394; № 5, ст. 538; № 23, ст. 2833; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4262; № 32, ст. 4330; № 40, ст. 5068; 2011; № 7, ст. 983; № 12, ст. 1652; № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179; № 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900; № 32, ст. 4561; № 37, ст. 5001; 2013, № 10, ст. 1038; № 29, ст. 3969; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 4, ст. 382; № 10, ст. 1035; № 12, ст. 1297; № 28, ст. 4068; 2015, № 2, ст. 491; № 11, ст. 1611; № 26, ст. 3900; № 38, ст. 5297; № 47, ст. 6603; 2016, № 2, ст. 325; № 28, ст. 4741; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2016, № 0001201608110012), приказываю:

утвердить прилагаемые Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2017 г.

Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 13 декабря 2016 г. № 551

Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации

I. Общие положения

1. Ветеринарные правила содержания крупного рогатого скота (далее — КРС) в целях его воспроизводства, выращивания и реализации (далее — Правила) устанавливают требования к условиям содержания КРС в целях воспроизводства, выращивания, реализации (далее — содержание КРС), а также требования к осуществлению мероприятий по карантинированию КРС, обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям КРС, содержащегося гражданами, в том числе в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальными предпринимателями, организациями и учреждениями уголовно-исполнительной системы, иными организациями и учреждениями, содержащими до 500 голов КРС включительно (далее — хозяйства открытого типа, Хозяйства), а также организациями, содержащими более 500 голов КРС (далее — предприятие закрытого типа, Предприятие, Предприятия).

2. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

Смотрите так же:  Приказ назначение ответственного по тб

II. Требования к условиям содержания КРС в Хозяйствах

3. В Хозяйствах не допускается содержание и выпас КРС на территориях бывших и действующих полигонов твердых бытовых отходов, скотомогильников, предприятий по обработке кожевенного сырья, очистных сооружений.

4. В Хозяйствах необходимо устанавливать ограждения, обеспечивающие недопущение проникновения диких животных на их территорию (за исключением птиц и мелких грызунов). Въезд на территорию Хозяйств (за исключением территории Хозяйств, на которых расположен жилой дом) должен быть оборудован дезинфекционным барьером либо дезинфекционной установкой, обеспечивающими обработку колес и шасси транспортных средств дезинфицирующими растворами, не замерзающими при минусовых температурах.

5. Минимальное расстояние от конструкции стены или угла помещения для содержания КРС (далее — животноводческое помещение) (ближайших по направлению к жилому помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании КРС в Хозяйствах должна соответствовать минимальному расстоянию от конструкции стены или угла животноводческого помещения (ближайших по направлению к жилому помещению, расположенному на соседнем участке) до границы соседнего участка при содержании КРС в Хозяйствах, приведенному в приложении № 1 к настоящим Правилам.

6. При содержании КРС в Хозяйствах совместно с другими видами животных (овцы, козы, свиньи) здание, в котором содержатся животные, делится на изолированные помещения для каждого вида животных. Птица должна содержаться в отдельно стоящем здании изолировано от животных.

7. В животноводческих помещениях Хозяйств допускается размещать 1-2 денника или стойла для лошадей.

8. Животноводческие помещения в Хозяйствах должны быть оборудованы естественной или принудительной вентиляцией, обеспечивающей поддержание необходимых параметров микроклимата.

9. Стены, перегородки, покрытия животноводческих помещений в Хозяйствах должны быть устойчивыми к воздействию дезинфицирующих веществ и повышенной влажности, не должны выделять вредных веществ. Антикоррозийные и отделочные покрытия должны быть безвредными для КРС.

10. При содержании КРС молочного и молочно-мясного направления продуктивности в Хозяйствах следует оборудовать молочно-моечное помещение для обработки и временного хранения молока (далее — молочная). Стены молочной должны быть окрашены влагостойкими красками светлых тонов либо облицованы кафельной плиткой на высоту не менее 1,8 м. Запрещается устраивать у стен молочных выгульные площадки или другие объекты, связанные с накоплением навоза.

11. Навоз в Хозяйствах необходимо убирать и складировать на навозохранилищах и (или) площадках для хранения и биотермического обеззараживания навоза, расположенных на территории Хозяйства вне здания, в котором содержится КРС.

12. Для расчета ёмкости навозохранилища и (или) площадки для хранения и биотермического обеззараживания навоза используются нормы суточного выделения экскрементов от одной головы КРС, приведенные в приложении № 2 к настоящим Правилам.

13. При наличии выгульных площадок они располагаются у продольных стен здания для содержания КРС или на отдельной площадке. Нормы площади выгульных площадок в Хозяйствах приведены в приложении № 3 к настоящим Правилам.

14. Кормушки на выгульных площадках располагаются так, чтобы при загрузке их кормами транспортные средства не заезжали на выгульные площадки, за исключением специально оборудованных кормушек для рулонов соломы/сена, располагающихся внутри выгульных площадок.

15. КРС в животноводческих помещениях размещается групповым способом — в секциях (клетках) с групповым содержанием животных (далее — секция) и (или) индивидуальным способом — в стойлах, боксах, клетках (индивидуальных) (далее — клетка), а также денниках. Нормы площадей и размеры элементов животноводческих помещений приведены в приложении № 4 к настоящим Правилам.

16. В животноводческих помещениях между секциями должны располагаться продольные и поперечные проходы (кормовые, навозные, эвакуационные и служебные). Размещение секций должно обеспечивать заполнение их животными и эвакуацию из них, минуя другие секции. Из каждой секции предусматриваются выходы для прохода (прогона) животных на выгул.

17. Содержание животных в Хозяйствах на сплошных полах осуществляется без применения подстилки или с применением подстилки. Подстилочный материал не должен быть мерзлым или заплесневелым.

18. В Хозяйствах при привязном содержании КРС применяется однорядное, двухрядное либо четырехрядное размещение стойл, с одним или двумя кормовыми проходами, причем в одном непрерывном ряду допускается не более 50 стойл.

19. При беспривязном содержании КРС в Хозяйствах животные в животноводческих помещениях либо на выгульных площадках содержатся раздельно по половозрастным группам.

20. Выгульные площадки оборудуются кормушками и поилками. В зависимости от расчетной зимней температуры выгульные площадки могут быть оснащены навесами и ветрозащитными устройствами (ветроломы, затиши, лесопосадки) (при расчетной температуре — 20°С и выше), либо трехстенными навесами или легкими закрытыми помещениями со свободным выходом КРС (при расчетной температуре ниже — 20°С).

21. На выгульных площадках предусматриваются уклоны, не превышающие 6 градусов. Выгульные площадки, не имеющие сплошного твердого покрытия, оборудуются твердым покрытием:

— у входов в здания для содержания животных;

— у поилок и у кормушек на глубину 2,5-3,0 м от фронта кормления.

22. На выгульных площадках КРС может содержаться на глубокой несменяемой подстилке. На выгульных площадках, не имеющих сплошного твердого покрытия, для КРС мясного направления продуктивности могут оборудоваться курганы для их отдыха, из расчета 3,0 на одну голову. При содержании животных должна быть обеспечена чистота кожных покровов от загрязнений навозом и грязью.

23. В Хозяйствах рекомендуется предусматривать следующий запас кормов:

— сена, соломы, сенажа, силоса и корнеклубнеплодов — в размере потребности на стойловый период (при стойлово-пастбищном содержании КРС);

— концентрированных кормов (далее — комбикорма) — в размере потребности не менее чем на 30 суток;

— молока для выпойки телят — в размере потребности не более чем на одни сутки;

— заменителя цельного молока (далее — ЗЦМ) (при выпойке телят ЗЦМ) — в размере потребности не менее чем на 15 суток.

24. Хранение сена и соломы в Хозяйствах осуществляется в стогах, скирдах или под навесами, а также в помещениях для хранения кормов (далее — хранилища) и/или на чердаках животноводческих помещений; сенажа и силоса в траншеях, ямах, курганах, рулонах, полимерных мешках (рукавах) и сооружениях; корнеклубнеплодов — в буртах или хранилищах; комбикормов — в хранилищах.

25. Корма и кормовые добавки, используемые для кормления КРС в Хозяйствах, должны быть безопасными для здоровья животных и соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, установленными документами, составляющими право Евразийского экономического союза, документами Международного эпизоотического бюро (МЭБ), законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для поения КРС и приготовления кормов для него должна использоваться питьевая вода.

26. Среднесуточные нормы потребления воды молочными коровами, телятами, молодняком по возрастным группам, нетелями, быками-производителями и коровами мясного направления продуктивности приведены в приложениях №№ 5, 6 к настоящим Правилам.

27. При невозможности обеспечения животных питьевой водой для поения КРС, приготовления кормов допускается применять воду с повышенным солевым составом, не превышающую предельные показатели состава воды с повышенным солевым составом, используемой для поения КРС, приготовления кормов, указанные в приложении № 7 к настоящим Правилам.

28. На пастбищах источниками водопоя для КРС могут являться колодцы, из которых вода поступает в поилки, а также водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), природные выходы подземных вод (родники). Пастбища должны располагаться не далее 2,5 км от источников водопоя. Запрещается использование воды для поения КРС из источников, загрязненных сточными водами.

29. Для дезинфекции обуви при входе в животноводческое помещение устанавливаются дезинфекционные коврики (кюветы), заполненные поролоном, опилками или другим пористым эластичным материалом, по ширине прохода и длиной не менее одного метра, пропитанные дезинфицирующими растворами (далее — дезковрики).

30. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений в Хозяйствах проводятся не реже 1 раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов либо выявлении следов их пребывания (покусов, помета).

31. При посещении животноводческих помещений и обслуживании КРС необходимо использовать чистую продезинфицированную рабочую одежду и обувь. Выходить в рабочей одежде и обуви за пределы территории Хозяйств запрещается.

32. На пастбищах должны организовываться мероприятия по борьбе с грызунами, оводовыми и кровососущими насекомыми, а также проводится деларвация водоемов и мест выплода гнуса.

33. Для комплектования Хозяйств допускается клинически здоровый КРС собственного воспроизводства, а также животные, поступившие из других Хозяйств и Предприятий при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест производства (происхождения) животных по заразным болезням животных, в том числе по болезням, общим для человека и животных (далее — заразные болезни), оформленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

34. Сведения о всех случаях выявления в Хозяйствах подозрительных в заболевании, больных или павших животных, а также об их необычном поведении должны сообщаться ветеринарным специалистам.

35. Утилизация и уничтожение трупов КРС, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных конфискатов, других биологических отходов в Хозяйствах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

36. КРС, содержащийся в Хозяйствах, подлежит учету и идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

37. Пункты 4-22, 29-30 настоящих Правил не применяются к Хозяйствам, осуществляющим содержание КРС на условиях круглогодичного выгульного содержания.

III. Требования к осуществлению мероприятий по карантинированию КРС, обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований КРС в Хозяйствах

38. КРС, завозимый в Хозяйства, подлежит обособленному содержанию от других животных, содержащихся в Хозяйстве с целью проведения ветеринарных мероприятий (далее — карантинирование). Период карантинирования должен быть не менее 21 календарного дня с момента прибытия КРС в Хозяйства. В период карантинирования должны проводиться проводятся клинический осмотр животных, диагностические исследования и обработки, предусмотренные планами диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий органов (учреждений), входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, на текущий календарный год (далее — Планы противоэпизоотических мероприятий).

39. КРС, содержащийся в Хозяйствах, подлежит диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в соответствии с Планами противоэпизоотических мероприятий.

IV. Требования к условиям содержания КРС на Предприятиях

40. На Предприятиях не допускается содержание и выпас КРС на бывших и действующих полигонах твердых бытовых отходов, скотомогильниках, предприятиях по обработке кожевенного сырья, очистных сооружениях, а также на участках, на которых ранее размещались кролиководческие, звероводческие и птицеводческие хозяйства (фермы).

Смотрите так же:  Договор о разграничении предметов ведения татарстан

41. На Предприятиях необходимо устанавливать ограждения, обеспечивающие недопущение проникновения диких животных на его территорию. Предприятие должно быть отделено от ближайшего жилого района в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности.

42. Территория Предприятия разделяется на изолированные друг от друга зоны:

— производственную, где размещаются помещения для содержания животных, выгульные площадки с твердым покрытием и навесами, а также ветеринарный пункт, сооружения для обработки кожного покрова животных;

— административно-хозяйственную, включающую здания и сооружения административно-хозяйственной и технической служб, эстакаду для мойки и площадку для дезинфекции автомашин и других транспортных средств;

— хранения и подготовки кормов; кормовую, где размещаются объекты для хранения и приготовления кормов, которая отделяется от производственной и административно-хозяйственной зоны забором с устройством отдельного въезда в эти зоны. Кормоцех, склады для кормов располагаются на линии разграничения с производственной зоной;

— хранения и переработки навоза. Навозохранилище размещается с подветренной стороны на расстоянии не менее 60 м от животноводческих помещений;

— карантинирования, расположенную на линии ограждения Предприятия, в которой размещается здание для проведения карантинирования и убойно-санитарный пункт.

43. Территория каждой зоны озеленяется и огораживается по всему периметру изгородью, обеспечивающей недопущение проникновения диких животных и препятствующей бесконтрольному проходу людей.

44. Для дезинфекции транспортных средств на главном въезде на территорию Предприятия предусматривается дезинфекционный барьер с подогревом дезинфицирующего раствора при минусовых температурах (далее — въездной дезинфекционный барьер) либо обработка транспортных средств с помощью дезинфекционных установок методом распыления дезинфицирующих растворов, не замерзающих при минусовых температурах.

45. Въездной дезинфекционный барьер (при наличии) размещается под навесом и представляет собой бетонированную ванну, заполненную дезинфицирующим раствором со следующими габаритами:

— длина по зеркалу дезинфицирующего раствора не менее 9 м;

— длина по днищу не менее 6 м;

— ширина не менее ширины ворот;

— глубина не менее 0,2 м;

— пандусы перед и после ванны должны иметь уклон не более 1:4.

46. Перед входом на территорию ветеринарного пункта, в зону хранения и подготовки кормов устанавливаются дезковрики. Входы в здания для содержания животных должны быть оборудованы дезинфекционными ванночками, размером по ширине прохода и длиной не менее одного метра, наполненные дезинфицирующими растворами на глубину 15 см.

47. В состав ветеринарного пункта должны входить амбулатория с помещением для хранения лекарственных средств для ветеринарного применения и склад дезинфицирующих средств.

48. Сооружения для обработки кожного покрова животных (ванны и (или) площадки для купки) (далее — сооружения для обработки), предназначенные для обработки кожного покрова животных противопаразитарными и дезинфицирующими препаратами, а также для мытья животных, оборудуются на Предприятиях при содержании КРС с использованием пастбищ. При использовании Предприятием отгонного животноводства сооружения для обработки размещаются на скотопрогонах к пастбищу.

49. Убойно-санитарный пункт, предназначенный для вынужденного убоя животных, должен состоять из убойного отделения с помещениями для убоя КРС, вскрытия желудочно-кишечного тракта животных, помещения (места) посола шкур и их временного хранения, холодильных камер для временного хранения туш и субпродуктов и утилизационного отделения со вскрывочной и (или) утилизационной камерой, а также душевой. В утилизационном отделении следует устанавливать автоклав или трупосжигательную печь, отвечающую производственным мощностям Предприятия. При утилизации сырья автоклавированием должны быть предусмотрены два помещения: для сырья и обезвреженных конфискатов. В стене между этими помещениями устанавливается автоклав, загрузка которого осуществляется в помещении для сырья, а выгрузка — в помещении для обезвреженных ветеринарных конфискатов.

50. При расположении Предприятий в зоне деятельности заводов по производству мясокостной муки убойно-санитарный пункт следует предусматривать без утилизационного отделения. В составе указанного убойно-санитарного пункта оборудуется помещение (бокс) с холодильной камерой для кратковременного хранения трупов животных и боенских конфискатов.

51. Использование транспортных средств, в которых осуществляется перевозка больных животных и трупов из производственных помещений в убойно-санитарный пункт Предприятия, в иных целях не допускается.

52. Помещение убойно-санитарного пункта и прилегающая к нему территория огораживаются забором высотой не менее 2 м и обеспечиваются самостоятельным въездом (выездом) на автомобильную дорогу общего пользования.

53. Туши от вынужденного убоя в обязательном порядке должны быть подвергнуты бактериологическому исследованию. В зависимости от результатов исследований туши сдаются на мясоперерабатывающие предприятия или утилизируются. До получения результатов исследований и сдачи на переработку туши следует хранить в холодильных камерах на убойно-санитарном пункте.

54. Вход на территорию Предприятий посторонним лицам, а также въезд любого вида транспорта, не связанного с непосредственным обслуживанием Предприятия, не допускается.

55. Вход в производственную зону Предприятия разрешается только через специализированное помещение (далее — санпропускник), размещенное на линии ограждения административно-хозяйственной и производственной зон, а въезд транспортных средств — в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил.

56. В санпропускнике должно быть организовано круглосуточное дежурство.

57. Перед входом в санпропускник, как со стороны административно- хозяйственной зоны, так и со стороны производственной зоны Предприятия, устанавливаются дезковрики.

58. В помещении санпропускника работники Предприятия (далее — работники, персонал) снимают свою личную одежду и обувь, оставляют их в гардеробной (в шкафу, закрепленном за каждым работником), принимают душ, надевают в гардеробной для рабочей одежды чистую продезинфицированную специальную одежду и специальную обувь. При выходе из санпропускника (по окончании работы) специальную одежду работники снимают, принимают душ, надевают личную одежду и обувь.

59. Посетители Предприятия, в помещении санпропускника, снимают личную одежду и обувь, принимают душ и обеспечиваются специальной одеждой и обувью.

60. Лица, обслуживающие одну технологическую (производственную) группу КРС, не допускаются к обслуживанию другой технологической (производственной) группы КРС. Лица, имеющие инфекционные заболевания, общие для человека и животных, к работе на Предприятиях не допускаются.

61. Персонал обеспечивается специальной одеждой и специальной обувью в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2009 г., регистрационный № 14742), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. № 28н (зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2010 г., регистрационный № 16530), приказами Минтруда России от 20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284), от 12 января 2015 г. № 2н (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2015 г., регистрационный № 35962). Оборудование, инвентарь маркируются и закрепляются за участком (цехом). Передавать указанные предметы из одного участка в другие без обеззараживания запрещается.

62. На территории Предприятий запрещается содержать собак (кроме сторожевых), кошек, а также животных других видов (включая птицу). Сторожевые собаки подвергаются вакцинации против бешенства, дегельминтизации и другим ветеринарным обработкам.

63. Для сети дорог внутри Предприятия, проездов и технологических площадок необходимо применять твердые покрытия. Необходимо исключать пересечение дорог, используемых для вывоза навоза, трупов животных, конфискатов от убоя КРС, подлежащих утилизации, и других отходов, и дорог, используемых для подвоза здоровых животных, кормов.

64. В целях предупреждения болезней животных во всех животноводческих помещениях Предприятий необходимо осуществлять своевременную уборку навоза, а также его обеззараживание биологическим (длительное выдерживание), химическим или физическим (термическая обработка или сжигание) способами.

65. В процессе эксплуатации навозохранилища выгрузку навозных стоков или забор жидкой фракции необходимо производить выше поверхности дна отстойника не менее чем на 50 см.

66. Хранение сена и соломы на Предприятиях осуществляется в стогах, скирдах или под навесами; сенажа и силоса в траншеях или механизированных башнях; корнеклубнеплодов — в буртах или хранилищах; комбикормов — в складах или бункерах. Корма и кормовые добавки, в том числе и промышленного изготовления, используемые для кормления КРС, должны быть безопасными для здоровья животных и соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, установленными документами, составляющими право Евразийского экономического союза, документами Международного эпизоотического бюро (МЭБ), законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Каждая партия поступающих комбикормов, а также сенаж и силос при закладке и в период хранения подвергаются биохимическому, микробиологическому и токсикологическому исследованию в лабораториях (испытательных центрах), входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в национальной системе аккредитации, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6977; 2014, № 26, ст. 3366, 2016, № 10, ст. 1323).

67. Для поения КРС и приготовления кормов для них должна использоваться питьевая вода.

68. Среднесуточные нормы потребления воды молочными коровами, телятами, молодняком по возрастным группам, нетелями, быками- производителями и коровами мясного направления продуктивности, приведены в приложениях №№ 5, 6 к настоящим Правилам.

69. При невозможности обеспечения животных питьевой водой для поения КРС, приготовления кормов допускается применять воду с повышенным солевым составом, не превышающую предельные показатели состава воды с повышенным солевым составом, используемой для поения КРС, приготовления кормов, указанные в приложении № 7 к настоящим Правилам.

70. На пастбищах источниками водопоя для КРС могут являться колодцы, из которых вода поступает в поилки, а также водотоки (озера, реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), природные выходы подземных вод (родники). Пастбища должны располагаться не далее 2,5 км от источников водопоя. Запрещается использование воды для поения КРС из источников, загрязненных сточными водами.

71. КРС в животноводческих помещениях Предприятий размещается групповым способом — в секциях и (или) индивидуальным способом — в стойлах, боксах, клетках, а также денниках. Нормы площадей и размеры элементов животноводческих помещений приведены в приложении № 4 к настоящим Правилам.

Смотрите так же:  О признании брачного договора недействительным судебная практика

72. Температура и относительная влажность воздуха в животноводческих помещениях должны соответствовать параметрам температуры и относительной влажности воздуха в животноводческих помещениях, приведенным в приложении № 8 к настоящим Правилам.

73. Скорость движения воздуха в животноводческих помещениях должна соответствовать параметрам скорости движения воздуха в животноводческих помещениях, указанным в приложении № 9 к настоящим Правилам.

74. Концентрация вредных газов и содержание пыли в животноводческих помещениях не должны превышать параметры предельно допустимой концентрации вредных газов и содержания пыли в животноводческих помещениях, указанные в приложении № 10 к настоящим Правилам.

75. Полы в помещениях для содержания животных на Предприятии должны быть не скользкими, не абразивными и не токсичными, малотеплопроводными, водонепроницаемыми, стойкими против воздействия сточной жидкости и дезинфицирующих веществ.

76. Кормушки и поилки должны быть влагонепроницаемыми, безвредными для животных, легко поддающимися чистке и дезинфекции. Чистка и дезинфекция кормушек должно производиться не реже одного раза в месяц.

77. При использовании Предприятиями пастбищ в местах выпаса животных не должно быть трасс перегона КРС. На пастбищах организуются мероприятия по борьбе с грызунами, оводовыми и кровососущими насекомыми, а также проводится деларвация водоемов и мест выплода гнуса.

78. Родильное отделение должно представлять собой изолированное помещение для содержания коров. Длина стойл в нем должна быть не менее 2 м, а ширина для глубокостельных коров — 1,5 м, для новотельных коров — 1,2 м.

79. Животноводческие помещения обеспечиваются светом за счет естественного и искусственного освещения.

80. Освещенность животноводческих помещений должна соответствовать параметрам, указанным в приложении № 11 к настоящим Правилам.

81. Для содержания и лечения слабых, больных животных, животных с повышенной температурой тела, а также животных, подозреваемых в заболевании, в каждом животноводческом помещении должны быть оборудованы отдельные станки со сплошными перегородками.

82. Для комплектования Предприятий допускается клинически здоровый КРС из собственного репродуктора, а также КРС, поступающий на Предприятия из других Хозяйств и Предприятий, в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест производства (происхождения) животных по заразным болезням, оформленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области.

83. Сведения о всех случаях выявления на Предприятии подозреваемых в заболевании, больных или павших животных, а также об их необычном поведении, должны сообщаться ветеринарным специалистам.

84. Перед отправкой КРС из Предприятия-поставщика каждое животное должно подвергаться чистке, клиническому осмотру с термометрией, загрязненные места замываются теплой водой и вытираются насухо, копыта должны очищаться от навоза и обрабатываются дезинфицирующими средствами.

85. На Предприятиях, осуществляющих круглогодичное выгульное содержании КРС мясного направления продуктивности, КРС содержится на площадках Предприятия (далее — Площадки Предприятия) либо на пастбищах.

86. На каждой Площадке Предприятия должны предусматриваться:

— ограждение, обеспечивающее недопущение проникновения диких животных (за исключением птиц и мелких грызунов) на её территорию. При въезде на территорию Площадки Предприятия должна быть предусмотрена обработка транспортных средств с помощью дезинфекционных установок методом распыления дезинфицирующих растворов, не замерзающих при минусовых температурах;

— здание для размещения обслуживающего персонала с ветеринарным пунктом, а также загон для осуществления ветеринарно-профилактических, диагностических и противоэпизоотических мероприятий. На Площадках Предприятия могут быть размещены гараж и (или) конюшня.

— передвижные либо стационарные кормушки и поилки.

87. КРС, содержащийся на Предприятиях, подлежит учету и идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

88. Пункты 42 — 46, 49 — 61, 63 — 65, 71 — 75, 78 — 81 настоящих Правил не применяются к Предприятиям, осуществляющим содержание КРС мясного направления продуктивности на условиях круглогодичного выгульного содержания.

V. Требования к осуществлению мероприятий по карантинированию КРС на Предприятиях

89. Здание для проведения карантинирования КРС (далее — карантинное помещение, карантин) предназначается для ветеринарной обработки, передержки, проведения диагностических исследований и лечебно-профилактических обработок животных, поступающих на Предприятие и вывозимых в другие Предприятия, Хозяйства.

90. Карантинное помещение и территория, прилегающая к нему, должны быть огорожены сплошным или сетчатым забором высотой 2 м с заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м цоколем, иметь самостоятельный въезд (выезд) на дорогу общего пользования.

91. Карантин должен состоять из двух отделений:

— отделения для приема животных и их обработки (чистка, мытье);

— отделения для содержания животных.

91.1. Отделение для приема и обработки животных включает:

— помещение для приема и обработки животных;

— кладовую для дезинфицирующих, дезинвазионных и моющих средств;

— помещение для хранения лекарственных средств для ветеринарного применения и инструментов.

91.2. Отделение для содержания животных состоит из животноводческих помещений, а также помещений для хранения кормов и содержания инвентаря (уборочного, по уходу за животными).

92. В карантинных отделениях удаление, обработка, обеззараживание, хранение и утилизация навоза предусматривается отдельно от основных навозохранилищ Предприятия. Сточные воды карантина должны направляться самостоятельной канализационной сетью в общую систему после обеззараживания.

Методы, средства и режимы обеззараживания навоза и их фракций, а также сточных вод в карантинных отделениях осуществляются в комплексных технологиях дезинфекции и дезинвазии с учетом эпизоотической ситуации по заразным болезням.

93. Всё поступающее на Предприятие поголовье КРС, в том числе из собственного репродуктора, за исключением КРС мясного направления продуктивности, поступающего на Предприятия, осуществляющие содержание КРС мясного направления продуктивности на условиях круглогодичного выгульного содержания, подлежит размещению в карантине, где животные содержатся под постоянным ветеринарным наблюдением в течение не менее 21 календарного дня.

94. В период карантинирования:

— комплектование изолированных секций карантинного помещения поголовьем должно осуществляться в течение 1-2 дней и не более чем из 2-3 Предприятий-поставщиков, Хозяйств. Больные и подозреваемые в заболевании животные содержатся в отдельной секции;

— запрещаются перемещения (переводы) животных из карантина (отделения, секции) в другие животноводческие помещения, а также в другие станки и (или) секции карантинного помещения.

95. Во время карантинирования проводятся следующие мероприятия:

— клинический осмотр, термометрия;

— диагностические исследования на заразные болезни, предусмотренные Планами противоэпизоотических мероприятий;

— взятие проб копрологического материала для исследования на гельминтоносительство;

— дегельминтизация по результатам копрологических исследований;

— иммунизация животных в соответствии с Планами противоэпизоотических мероприятий.

96. При обнаружении в группе карантинируемого поголовья КРС животных, больных заразными болезнями, ветеринарные мероприятия проводятся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

97. Перемещение и перегруппировка животных допускаются с учетом установленной на Предприятии технологии содержания КРС в соответствии с решением главного ветеринарного врача (ветеринарного врача) Предприятия или ветеринарного специалиста, обсуживающего Предприятие, после окончания срока карантинирования, проведения всех мер, предусмотренных Планами противоэпизоотических мероприятий, и при отсутствии животных, подозреваемых в заболевании заразными болезнями.

98. Дезинфекция карантинного помещения проводится каждый раз после его освобождения от животных.

99. Карантинирование КРС мясного направления продуктивности на Предприятиях, осуществляющих круглогодичное выгульное содержание КРС, осуществляется на отдельных Площадках Предприятий.

VI. Требования к обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям КРС на Предприятиях

100. КРС, содержащийся на Предприятиях, подлежит диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней животных в соответствии с Планами противоэпизоотических мероприятий, а также с учетом эпизоотической обстановки в регионе.

101. На Предприятии ветеринарными специалистами осуществляется периодический осмотр копыт, профилактическая обработка копыт путем прогона групп животных через ванны, а также своевременная расчистка и обрезка копыт.

102. Для контроля состояния обмена веществ у КРС осуществляется диспансеризация.

103. Диспансеризация КРС осуществляется при поступлении животных на Предприятие и при каждом их переводе из одной возрастной группы в другую. При диспансеризации осуществляются клинико-лабораторные исследования контрольных групп животных. Результаты исследований по каждой группе сравниваются с физиологическими нормативами и уровнем предыдущего исследования. У быков-производителей исследуются кровь, смыв препуция и сперма.

104. На основании результатов диспансеризации КРС проводится комплекс мероприятий, направленных на лечение и профилактику нарушений обмена веществ, а также повышение естественной резистентности организма животных.

105. Дезинфекция территории, производственных и подсобных помещений Предприятия осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере ветеринарии.

106. Дезинсекция, дезакаризация и дератизация животноводческих помещений на Предприятиях проводятся не реже 1 раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов, либо выявлении следов их пребывания (покусов, помета).

Приложение № 1
к Ветеринарным правилам содержания
крупного рогатого скота в целях их
воспроизводства, выращивания и реализации,
утвержденным приказом Минсельхоза России
от 13 декабря 2016 г. № 551

Другие публикации:

  • 977-н приказ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2015 г. N 977н"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организации управления движением поездов, производства маневровой работы на раздельных пунктах" В соответствии с пунктом 16 […]
  • Полицейский патрульно-постовой службы требования Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. N 80 "Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции" (с изменениями и дополнениями) Информация об изменениях: Приказом МВД России от 11 марта 2012 г. N 160 в настоящий приказ […]
  • Судебные приставы по оупдс изменения Статья 11. Обязанности и права судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Информация об изменениях: Федеральным законом от 19 июля 2009 г. N 194-ФЗ статья 11 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции Статья 11. […]
  • 263 постановление осаго Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (с изменениями и дополнениями) Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N 431-П"О правилах […]
  • Краснослободский районный суд госпошлина Краснослободский районный суд госпошлина Режим работы Краснослободского районного суда Волгоградской области: Режим рабочего времени предусматривает пятидневную рабочую неделю (понедельник-пятница)с двумя выходными днями(суббота-воскресенье) начало рабочего […]
  • Новый приказ мчс 2019 Приказ МЧС России от 8 октября 2018 г. N 431 “О внесении изменений в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21 ноября 2008 г. N 714” 1. Внести изменения в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС […]

Вам также может понравиться